Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja

Wycieczki, spotkania edukacyjne, zajęcia w sali edukacyjnej Nadleśnictwa Nidzica należy rezerwować przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Rezerwacji należy dokonywać pocztą tradycyjną, faxem lub pocztą elektroniczną (kontakt na stronie www). Grupa nie powinna przekraczać 25 osób. Należy wcześniej uzgodnić tematykę spotkania.

kontakt: Agnieszka Maciąg tel.: 089 6257507

Nadleśnictwo Nidzica informuje, iż odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich urządzeń zlokalizowanych na obiektach turystycznych w lesie, ponosi użytkownik dorosły, a dzieci użytkują w/w urządzenia na odpowiedzialność opiekunów.

Korzystanie z powyższych obiektów turystycznych może być utrudnione przez powstałe naturalnie przeszkody takie jak wywroty, złomy, złamane konary.

W razie powstania w/w przeszkód, Nadleśnictwo Nidzica prosi o kontakt na mail: nidzica@olsztyn.lasy.gov.pl lub tel.: 089 6257877