Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

  • Izba edukacyjna Nadleśnictwa Nidzica, w której znajdują się „ślady historii znalezione w lesie" i trofea łowieckie z obszaru Nadleśnictwa. Umieszczono tam przedmioty, których używano do zarządzania lasem w minionym okresie: mapy, plany urządzeniowe, zdjęcia itp. Oprócz tych eksponatów sala wyposażona jest w leśne koło fortuny, tablice interaktywne – drzewa leśne, pomoce dydaktyczne. Sala znajduje się w budynku Nadleśnictwa obok sali konferencyjnej i może pomieścić 40 osób. Pomocna jest przy organizowaniu lekcji, spotkań, szkoleń. Komputer przenośny i rzutnik multimedialny pozwala na prezentację bogatego zestawu filmów i prezentacji z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej.

  • Ścieżka turystycznawytyczona została na terenie rezerwatu przyrody „Źródła rzeki Łyny". Ścieżka wraz z pomostem widokowym i tablicami informacyjnymi jest zabezpieczona barierami asekuracyjnymi przy urwiskach. Parking dla samochodów i autokarów znajduje się przy szosie Łyna - Wólka Orłowska. Parking dla niepełnosprawnych położony jest nieco dalej. W pobliżu rezerwatu znajduje się cmentarz z okresu I wojny światowej.
  • Ścieżka edukacyjna Koniuszanka II w leśnictwie Wykno wytyczona w pobliżu ośrodka wypoczynkowego „Gawra". Została wykonana przez Nadleśnictwo Nidzica w 1996 roku. Zaprojektowano ją dla mieszkańców Nidzicy oraz turystów przebywających w okolicznych miejscowościach letniskowych. Ścieżka ma charakter zamkniętej pętli o długości ok. 2,5 km. Wzdłuż trasy umieszczono 12 stanowisk edukacyjnych w formie tablic, na których przedstawiono niektóre zjawiska zachodzące w środowisku leśnym: sukcesja, odnowienie naturalne, przebudowa drzewostanów, obumieranie drzew. Zaprezentowano także niektóre urządzenia leśne stosowane przez leśników: urządzenia łowieckie, pułapki do prognozowania pojawienia szkodliwych owadów. Trasa ścieżki przebiega częściowo skrajem rezerwatu „Koniuszanka II". Ścieżka jest przystosowana do zwiedzania przez grupy turystyczne ze szczególnym nastawieniem na wycieczki szkolne, dla których została stworzona „klasa leśna", w której można przeprowadzić „zielone lekcje".

Nadleśnictwo Nidzica informuje, iż odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich urządzeń zlokalizowanych na obiektach turystycznych w lesie, ponosi użytkownik dorosły, a dzieci użytkują w/w urządzenia na odpowiedzialność opiekunów.

Rezerwacje dotyczące treminów zajęć w w/w obiektach prosimy przesyłać na adres: nidzica@olsztyn.lasy.gov.pl lub poczta tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Nidzica, ul. Dębowa 2a, 11-130 Nidzica

W rezerwacji należy podać ilość osób uczestniczących w zajęciach, wiek grupy, ewentualnie zakres tematyczny zajęć lub proponowany temat. Rezerwacji należy dokonywać nie krócej niż tydzień przed planowanym spotkaniem.

Korzystanie z powyższych obiektów turystycznych może być utrudnione przez powstałe naturalnie przeszkody takie jak wywroty, złomy, złamane konary.

W razie powstania w/w przeszkód, Nadleśnictwo Nidzica prosi o kontakt na mail: nidzica@olsztyn.lasy.gov.pl lub tel.: 089 6257877