Wydawca treści Wydawca treści

lasy nadzorowane

Nadleśnictwo Nidzica sprawuje nadzór nad 3316,56 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie Starostw Powiatowych Nidzica, Olsztyn (stan na 01.01.2018 r.).

Nadleśnictwo Nidzica realizuje zadania w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w następujący sposób:

  • oferuje  pomoc w prowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych i hodowlanych w istniejących uprawach i drzewostanach,
  • kontroluje stan lasów i ocenia  sposób prowadzenia w nich gospodarki leśnej,
  • monitoruje  lasy w zakresie niekontrolowanych i przedwczesnych wyrębów,
  • na wniosek właściciela sporządza plany zalesieniowe w ramach dopłat PROW.

Ogół spraw związanych z nadzorem prowadzi - specjalista ds. obrotu drewnem

Ewa Murawska, e-mail:  ewa.murawska@olsztyn.lasy.gov.pl