KONTAKT KONTAKT

Siedziba Nadleśnictwo Nidzica
Nadleśnictwo Nidzica
089 6257877; 089 6252841
089 625 28 79

Nadleśnictwo Nidzica

ul. Dębowa 2A

13-100 Nidzica

Nadleśniczy
Grzegorz Tarkowski
089 6252549
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Suś
089 6257502; 606630155
Główny księgowy
Beata Gutkowska
089 6252841; 606686268
Inżynier Nadzoru
Dominik Gonciarz
089 6257501; 668189304
Inżynier Nadzoru
Zbigniew Szałwiński
089 6257501, 608010331
Sekretarz
Bartosz Hutek
089 6257504

Dział Gospodarki Leśnej

Agnieszka Maciąg
Starszy specjalista SL ds. zagospodarowania lasu ; lasy niepaństwowe, edukacja leśna
Tel.: 089 6257507
Ewa Murawska
Specjalista ds. obrotu drewnem; turystyczne udostępnianie lasu, ochrona Lasu
Tel.: 089 6257507; 600443852
Jarosław Płuciennik
Starszy specjalista SL ds. marketingu, BHP
Tel.: 089 6257506; 606615232
Justyna Rogowska
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania; ochrona przyrody
Tel.: 089 6257505
Łukasz Szymański
Referent ds. łowiectwa; dzierżawy gruntów
Tel.: 089 6257505
Michał Nowicki
Referent ds. pozyskania drewna; ppoż, zamówienia publiczne
Tel.: 089 6257506

Dział Administracji

Katarzyna Korzeniowska
Starszy referent
Tel.: 089 6257504
Aneta Gorczyca
Sekretariat - referent ds. administracyjnych
Tel.: 089 6257877; 694498369

Dział Księgowy

Wojciech Bróździński
starszy księgowy
Tel.: 608010337
Martyna Kiejziewicz
księgowa
Tel.: 089 6257877
Marta Malanowska
księgowa
Tel.: 089 6257877

Dział Kadr

Magdalena Sikorska
Specjalista ds. kadr
Tel.: 089 6257503

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Bartnicki
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 694462872
Bogdan Nazar
Strażnik leśny
Tel.: 694462871