Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Na terenie Nadleśnictwa Nidzica wyznaczono lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz powierzchnie referencyjne

Materiały do pobrania