Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu obejmuje reguły, metody i techniki odnawiania i pielęgnowania lasu

Hodowla lasu obejmuje reguły, metody i techniki odnawiania i pielęgnowania lasu, jak również zalesiania powierzchni nieleśnych, opiera się na szerokich podstawach przyrodniczych, w tym na podstawach ekologicznych.

Do głównych zadań   hodowli lasu w Nadleśnictwie Nidzica zalicza się:

odnowienie lasu,

melioracje leśne,

zalesienia, zadrzewienia,

pielęgnowanie lasu.

Celem hodowli lasu jest uzyskanie trwałych, stabilnych lasów o dużych możliwościach produkcyjnych. Realizujemy go w oparciu o wieloletnie badania naukowe, doświadczenia miejscowych leśników i..., co jest szczególnie ważne podpatrując przyrodę.

Podstawowe zadania hodowli lasu (w ujęciu - etat roczny*) przedstawiają się następująco: 
 

 

odnowienia

 

zalesienia

 

pielęgnowanie gleby

 

czyszczenia wczesne

 

czyszczenia późne

 

wprowadzanie podszytów

 144 ha

 

8 ha

 

 151 ha

 

 182 ha

 

 191 ha 

 

 53 ha

etat roczny - Co roku nadleśnictwa realizują etat roczny będący statystycznie 10 częścią planu 10-letniego