Asset Publisher Asset Publisher

lasy nadzorowane

Nadleśnictwo Nidzica sprawuje nadzór na  ok. 3,13 tys. ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie Starostw Powiatowych Nidzica, Olsztyn.

Nadleśnictwo Nidzica realizuje zadania w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w następujący sposób:

  • oferuje  pomoc w prowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych i hodowlanych w istniejących uprawach i drzewostanach,
  • kontroluje stan lasów i ocenia  sposób prowadzenia w nich gospodarki leśnej,
  • monitoruje  lasy w zakresie niekontrolowanych i przedwczesnych wyrębów,
  • na wniosek właściciela sporządza plany zalesieniowe w ramach dopłat PROW.

Ogół spraw związanych z nadzorem prowadzi - specjalista ds. zagospodarowania lasu

Agnieszka Maciąg, e-mail:  agnieszka.maciag@olsztyn.lasy.gov.pl