Asset Publisher Asset Publisher

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Na terenie Nadleśnictwa Nidzica wyznaczono lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz powierzchnie referencyjne