Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie

SZKODY ŁOWIECKIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEGO SPOSOBU SKŁADANIA WNIOSKÓW O SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 651) Nadleśnictwo Nidzica informuje, że na podstawie zmienionej powyższym dokumentem ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r., (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1295; ze zm.), tj. art. 46 ust. 3 wnioski o szacowanie szkód łowieckich wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania należy składać do gminy właściwej ze względu na miejsce występowania szkody. Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt. 1 lit. c) w przypadku wystąpienia szkody na obszarze więcej niż jednej gminy - do gminy właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona.

Informujemy również, że na podstawie art. 46 ust. 2 pkt. 1) – 3) szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy
lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy obwodu łowieckiego
oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

 

Kontakty do Gmin:

  1. Urząd Miejski w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

tel. (89) 625 07 40

  1. Gmina Kozłowo, ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo

tel. (89) 625 08 21

  1. Gmina Janowiec Kościelny, 13-111 Janowiec Kościelny

tel. (89) 626 20 30

  1. Gmina Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo

tel. (89) 626 40 02

  1. Gmina Dąbrówno, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno

tel. (89) 647-40-87 wew. 13

  1. Gmina Olsztynek, ul. Rynek 1, 11-015 Olsztynek

tel. (89) 519 54 53