Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie konsultacyjne

Co dalej...

Dnia 12.12.2017 r. w sali narad Nadleśnictwa Nidzica odbyło się posiedzenie komisji dot. ustaleń "Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Nidzica na lata 2018-2027". Spotkanie rozpoczęła Pani Anna Bartoszewicz koordynator ds. edukacji leśnej na poziomie RDLP Olsztyn. W obradach brali udział również przedstawiciele szkół, kół łowieckich, organizacji pozarządowych i Nadleśnictwa Nidzica. Zaprezentowano różne formy i obiekty edukacji leśnej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Następnie podsumowano minione 10-lecie w Nadleśnictwie Nidzica na podstawie realizacji założeń poprzedniego programu. Przedstawiono komisji formy edukacji i pomoce edukacyjne  jakie wykorzystywane są podczas pracy z różnymi grupami odbiorców na terenie nadleśnictwa. To posłużyło do rozwinięcia dyskusji. Po uwzględnieniu wielu pomysłów i sugestii z różnych stron, na pierwszym planie znalazła się przesłanka do intensywniejszego prezentowania gospodarki leśnej i łowieckiej na zajęciach organizowanych zarówno w sali edukacyjnej jak i w szkołach. Mają służyć ku temu przygotowane scenariusze do użytku szkół powiatu nidzickiego oraz specjalnie zaprojektowana ścieżka edukacyjna w Garncarskiej Wiosce.Wzmacniać to przesłanie mają cykliczne imprezy edukacyjne, których Nadleśnictwo Nidzica jest wspólorganizatorem, bądź organizatorem i pomysłodawcą. Głos w dyskusji środowisk, z którymi współpracujemy w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej jest bardzo ważny i pomaga spojrzeć na zagadnienie z innej nie tylko leśnej strony.