Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Nidzica w ramach prac nad listą ekosystemów referencyjnych oraz ekosystemów HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy podaje do wiadomości wykaz powierzchni referencyjnych i ekosystemów HCVF 3.2 na terenie będącym w zarządzie tut. jednostki. Wykaz stanowi przedmiot konsultacji społecznych. Jest to możliwość wniesienia zmian i wyrażania opinii przez podmioty zgłaszające.

            Nadleśnictwo Nidzica w związku z ogłoszeniem wykazu  informuje, że od 21.05.2018 r. do 11.06.2018 r. będą trwać konsultacje społeczne w przedmiotowej sprawie.

 Uwagi i wnioski można wnosić we wskazanym powyżej terminie na załączonym formularzu drogą elektroniczną lub pocztową. Uwzględnione zostaną jedynie propozycje uzasadnione przez podmiot zgłaszający

            Lista ekosystemów referencyjnych i mapy z ich lokalizacją dostępne są na stronie internetowej Nadleśnictwa Nidzica, a także do wglądu w siedzibie nadleśnictwa.

Osobą do kontaktu – Justyna Rogowska

Tel.: (89) 625 28 41, adres e-mail: justyna.rogowska@olsztyn.lasy.gov.pl