Lista aktualności Lista aktualności

Wojciech Bogumił Jastrzębowski pokonał wszystkich

To już siedemnasty raz młodzi opowiadają o regionie. 24 listopada 2017 r. w „Galerii pod belką” nidzickiego zamku, odbył się finał XVII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie im. Ludwika Ekierta, pod hasłem „Znane postaci, instytucje, zakłady pracy w dziejach Ziemi Nidzickiej”. Jest to wspaniała inicjatywa mająca na celu promocję regionu i walorów przyrodniczych powiatu nidzickiego. Historia tych ziem jest bardzo bogata, a świadczy o tym m.in. to, że młodzież co roku zaskakuje różnorodnością wybranych do prezentacji tematów. W konkursie udział wzięli uczniowie szkół średnich naszego powiatu. Ta edycja okazała się szczególną, ponieważ zwyciężczyni Paulina Sutkowska z ZSRiO w Jagarzewie zaprezentowała sylwetkę Bogumiła Jastrzębowskiego. Jest to postać na pewno znana wielu leśnikom.

W pracach komisji konkursowej zasiadł leśnik z Nadleśnictwa Nidzica – Paweł Kaszuba, a prelekcję na temat walorów przyrodniczych powiatu nidzickiego wygłosił (znany przede wszystkim "z miłości do żółwia błotnego") przyrodnik Krzysztof Majcher.

Oto kilka informacji o Jastrzębowskim, które warte przypomnieć.

Wojciech Bogumił Jastrzębowski urodził się w Szczepkowie-Giewartach, parafia Janowo koło Mławy, a więc na terenie obecnego Nadleśnictwa Nidzica. Był polskim przyrodnikiem, pedagogiem i krajoznawcą. Zdobył tytuł profesora botaniki, fizyki, zoologii i ogrodnictwa w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa na Marymoncie koło Warszawy. Brał udział w powstaniu listopadowym jako artylerzysta. W 1836 r. został profesorem w Instytucie Agronomicznym, w którym zdobył sobie ogromne uznanie kolejnych roczników studentów - za ogromną wiedzę praktyczną i zaangażowanie w proces dydaktyczny, ale również za bezpośredniość i gorący patriotyzm. Prowadził ze studentami badania terenowe, angażując ich do gromadzenia zbiorów botanicznych i mineralogicznych. Był członkiem honorowym Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim (1858).
Leśników powinien zainteresować fakt, że wśród bogatego dorobku naukowego, zajmował się propagowaniem nasadzeń ochronnych wzdłuż linii kolejowych. Założył w Warszawie na Czystem (obecnie Wola) plantację rzadkich w Polsce gatunków drzew. Po śmierci spoczął na warszawskich Powązkach. Jastrzębowski był m.in. autorem zegara słonecznego w warszawskich Łazienkach. O jego wszechstronności świadczy liczba towarzystw naukowych do których należał: Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk (od 1828 r.), Krakowskie Towarzystwo Naukowe (od 1849 r.), Kieleckie Towarzystwo Rolnicze oraz Towarzystwo Rolnicze we Lwowie, członkostwo honorowe Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Więcej o tej ciekawej postaci można znaleźć na stronach internetowych, które oferuje nam facebook.